Čo s prebytočnými potravinami?

V júni 2021 sme s podporou Nadácie TESCO vyhlásili literárno-výtvarnú súťaž pod názvom „Čo s prebytočnými potravinami“ . Žiaci, vtedy ešte tretieho ročníka, ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej sa s veľkým nadšením pustili do tejto svetovej i zároveň etickej problematiky. Dozvedeli sa, že takmer miliarda ľudí na celom svete trpí podvýživou a že potraviny, ktoré sa ročne len tak vyhodia by zasýtili až 3 miliardy ľudí. Všetky nové informácie o ďalšom spracovaní potravín a aj ohľadom práce Potravinovej banky Slovenska využili pri tvorbe literárnych i výtvarných dielok. Niektoré z nich boli ocenené no aj napriek tomu cenu dostali všetci žiaci kolektívu 4 .B, ktoré bol riaditeľ Potravinovej banky Slovenska Marko Urdzik osobne odovzdať.

Ďakujeme všetkým žiakom a žiačkam aj členom pedagogického zboru za zapojenie sa do aktivity.