Nadácia Tesco vyhlasuje druhý ročník grantového programu „Záchranári jedla“

Nadácia Tesco vyhlasuje druhý ročník grantového programu - „Záchranári jedla“, v ktorom podporí 5 najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, školu, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a sprostredkujte im informáciu o možnosti zapojenia sa do grantového programu „Záchranári jedla“. Celkovo bude medzi päť víťazných projektov prerozdelená suma 25 000 eur, symbolicky odkazujúca na 25. výročie Tesca na Slovensku. O podporených organizáciách rozhodne komisia zložená zo zamestnancov Tesco a expertov venujúcich sa téme boja proti plytvaniu potravinami, ktorí vyberú päť víťazných projektov získavajúcich granty vo výške po 5 000 eur.

Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Zo všetkých žiadostí podaných v termíne do 30.11.2021 (vrátane) následne komisia vyberie na základe kritérií uvedených v dokumente Grantová výzva - Záchranári jedla 2. ročník päť najlepších projektov. Víťazné projekty budú uverejnené 17.12.2021.

Všetky informácie nájdete na linku Nadácia TESCO.