Potravinové banky a pomoc Ukrajincom

Potravinová banka Slovenska a jej predstavitelia vyjadrili hneď na začiatku podporu Ukrajine a jej obyvateľom, ktorí sa stali cieľom agresie Ruskej federácie. Našu podporu sme vyjadrili aj partnerskej organizácii v rámci Európskej federácie potravinových bánk – Food Bank Ukraine v Kyjeve. Prajeme im silu a odvahu v tejto ťažkej situácii.

Hneď po náhlej eskalácii udalostí a ruskom útoku na Ukrajinu zvolala Európska federácia potravinových bánk 28. februára 2022 krízové stretnutie so všetkými prezidentmi svojich členov v 29 európskych krajinách a zástupcom The Global FoodBanking Network z USA. Stretnutia sa za Potravinovú banku Slovenska zúčastnil Marko Urdzik.

Prioritou Európskej federácie potravinových bánk, s jednomyseľným súhlasom účastníkov stretnutia, bolo a stále je pomáhať Kyjevskej mestskej charitatívnej nadácii „Potravinová banka“ a potravinovým bankám v susedných krajinách ako Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Na znak konkrétnej solidarity už správna rada Európskej federácie potravinových bánk pridelila 300 000 EUR na poskytnutie okamžitej potravinovej pomoci a podpory. Prvý dar už bol prevedený do Kyjevskej mestskej charitatívnej nadácie „Potravinová banka“.

Všetkých 29 členov FEBA v tejto dramatickej situácii spolupracuje a spoločne sa snažíme pomáhať. Európska federácia potravinových bánk vyzvala korporácie, nadácie, organizácie a občanov, aby sa zapojili do kampane na získavanie finančných prostriedkov pre podporu obyvateľov Ukrajiny.

Potravinová banka Slovenska pomáha od prvých dní po začiatku vojny na Ukrajine organizáciám a zariadeniam, ktoré sa starajú o utečencov na Slovensku. Zatiaľ sme vydali viac ako 130 ton potravín nad rámec našich bežných aktivít a požiadavky sa každý deň zvyšujú.

Aj keď nie je v našej moci pomôcť, ani odpísať každému hneď, ale robíme všetko preto, aby sme zvládli čo najviac. V podobnej situácii sú aj potravinové banky v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Veľmi oceňujem spoluprácu so všetkými potravinovými bankami v celej Európe a uvedomujeme si "silu", ktorú prináša partnerstvo a spolupráca v Európskej federácii potravinových bánk. 

Všetci dúfame, že tento konflikt sa čím skôr skončí a opäť bude nastolený mier.