Potravinové banky v Belgicku

Pandémia koronavírusu určitým spôsobom ovplyvnila všetkých Európanov. Mnohí z nich zápasia so zdravotnými problémami, iní zasa so stratou zamestnania a s finančnými ťažkosťami. Preto je podpora EÚ pre belgické potravinové banky aj naďalej taká dôležitá. Potravinové banky zásobujú charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, aby mal každý človek aj v tomto náročnom období prístup k potravinám.

Zoznámte sa s Jozefom Mottarom a Lucom Rogge

Jozef je generálny riaditeľ belgickej federácie potravinových bánk, ktorá sídli v Bruseli a koordinuje sieť deviatich regionálnych potravinových bánk v celej krajine. Luc je predseda potravinovej banky provincie Brusel-Brabant. Obaja sú dobrovoľníci.

Snmka obrazovky 2021-10-31 o 235151png

Regionálne potravinové banky fungujú od roku 1985 a bezplatne poskytujú jedlo charitatívnym organizáciám, napríklad vývarovniam a ubytovniam, ktoré pomáhajú ľuďom žijúcim pod hranicou chudoby. Tieto charitatívne organizácie potom rozdávajú balíčky s jedlom alebo ľuďom v núdzi poskytujú kvalitné varené jedlo. Takmer 40 % distribuovaných potravín pochádza priamo z EÚ a zvyšok pochádza zo širokej siete fariem, supermarketov a distribučných spoločností. Podpora EÚ sa takisto vzťahuje na materiálnu pomoc deťom, ako sú odevy, obuv a výrobky osobnej hygieny.

Za rok 2019 belgické regionálne potravinové banky pomohli viac než 400 000 ľuďom. Od začiatku marca 2020 sa však počet ľudí, ktorí potrebujú potravinovú pomoc, zvýšil oproti predošlému roku o 15 %, na čom sa odráža, ako ťažko pandémia postihla najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti.

Snmka obrazovky 2021-10-31 o 235200png

Solidarita v časoch krízy

Vysoko nákazlivý koronavírus spôsobil, že Jozef a Luc museli prehodnotiť spôsob riadenia potravinových bánk. Členovia v regiónoch museli zaviesť opatrenia na zabezpečenie dodržiavania bezpečnej vzdialenosti a zároveň boli prijaté nové hygienické preventívne opatrenia v záujme bezpečnosti personálu a charitatívnych organizácií zbierajúcich potraviny.

„Ľudia sa už nestretávajú ani si nepodávajú ruky. Každý si musí udržiavať odstup, nosiť rúško a často si dezinfikovať ruky. Stále si to vyžaduje disciplínu, aby každý robil všetko správne, no ľudia sa snažia robiť, čo môžu.“ hovorí Luc.

Jozef a Luc aj tak ešte nie sú z najhoršieho vonku. Napriek tomu, že regionálne potravinové banky zostali otvorené, aby uspokojili zvýšený dopyt, 20 % charitatívnych organizácií, ktorým pomáhali, muselo ukončiť činnosť. Dôvodom bol vek mnohých pomocníkov, pre ktorý boli zaradení do zraniteľných skupín. Solidarita sa však ukázala byť silnejšia ako kríza.

„Aktivity sa znovu rozbehli celkom rýchlo, čiastočne vďaka množstvu nových ľudí, ktorí sa spontánne prihlásili ako dobrovoľníci.“ hovorí Jozef.

Zabezpečiť jedlo pre tých, ktorí to najviac potrebujú, pomohli nielen noví dobrovoľníci. Mnohé belgické spoločnosti a supermarkety, ktoré už v minulosti darovali jedlo regionálnym potravinovým bankám, rozšírili svoju pomoc. Vďaka tomu bol dostatok jedla aj na uspokojenie zvýšeného dopytu.

Budúcnosť potravinových bánk

Mnohí ľudia v celej Európe sa pravdepodobne aj naďalej budú spoliehať na pomoc potravinových bánk, predovšetkým v tomto náročnom období.

EÚ sa zaviazala podporovať tých najzraniteľnejších. Bolo poskytnuté dodatočné financovanie na riešenie okamžitého spoločenského a ekonomického vplyvu pandémie koronavírusu. Dlhodobú obnovu po kríze podporí aj nástroj NextGenerationEU, ktorý pomôže vybudovať Európu po pandémii COVID-19 tak, aby sa na nikoho nezabudlo.


Zdroj: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/eu-valu...