Sklad PBS v Lipanoch má nové technické vybavenie

Vďaka podpore, ktorú ešte v marci 2022 získala Potravinová banka Slovenska  z Nadačného fondu Slovenských elektrární, ktorý spravuje Nadácia Pontis, sme mohli zakúpiť technické vybavenie, ktoré nám v sklade veľmi pomôže. 

Potravinová banka Slovenska (PBS) prostredníctvom skladu v Lipanoch príjme a vydá približne 1500 ton potravinovej pomoci ročne. Doteraz bol príjem a výdj potravinovej pomoci realizovaný ručne so zapojením veľkého množstva dobrovoľníkov a kvôli tomu nie je možné napr prijímať veľké množstvo tovaru na paletách. Okrem toho výdaj a príjem potravín trval veľmi dlho, pokiaľ sa ručne všetko pripravilo a zrealizovalo. V rámci projektu zabezpečila PBS technické vybavenie pre manipuláciu s potravinami v sklade PBS v Lipanoch (priemyselnú platformovú váhu, klietkový plošinový vozík, mobilný pracovný stôl, stolový odvíjač prieťažnej fólie a počítačovú zostavu s multifunkčným zariadením do skladu). Toto zariadenie umožní zrýchlenie poskytovania potravinovej pomoci, lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu v sklade a zefektívnenie uloženia potravín v sklade. Takto budeme môcť prijať a distribuovať viac potravín aj z veľkoskladov a potravinová pomoc sa rýchlejšie a efektívnejšie dostane k širšiemu rozsahu ľudí v núdzi.