Udržateľnosť na tanieri

Zmena správania je nevyhnutná, inak sa z potravín do roku 2030 stane najväčší zdroj globálnych emisií. Spoločnosť Tesco Slovensko ako líder v znižovaní množstva potravinového odpadu aj tento rok organizovala jedinečnú konferenciu Udržateľnosť na tanieri.

Pri diskusnom stole pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 10. novembra 2022 stretli odborníci z rozličných oblastí potravinových systémov, aby diskutovali o udržateľných riešeniach. Za Potravinovú banku Slovenska sa zúčastnil jej riaditeľ Marko Urdzik.
Tohtoročná konferencia sa zamerala na to, ako dosiahnuť udržateľnejšiu výrobu a spotrebu potravín na Slovensku, aké sú hlavné príležitosti a prekážky z pohľadu firiem a ako môžeme spoločne inšpirovať spotrebiteľov k zdravším a udržateľnejším voľbám.

Nielen Tescu, ale ani Nadácii Tesco nie je plytvanie jedlom ľahostajné. Správkyňa nadácie Veronika Bush na záver konferencie ohlásila víťazov grantového programu Záchranári jedla. Nadácia Tesco podporí šesť najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku celkovou sumou 40 000 eur.

Sme veľmi radi, že jedným z podporených projektov je aj náš projekt "Špajza", o ktorom vám čoskoro prinesieme viac informácií.

Spoločnosť Tesco je našim dlhodobým a stabilným partnerom a my si vážime každú podporu, ktorú nám v našej práci poskytujú. ĎAKUJEME

Viac informácií o konferencii nájdete na stránke: https://www.udrzatelnostnatanieri.com

Celú konferenciu si môžete pozrieť online na streame: https://www.udrzatelnostnatanieri.com/streaming