Zdokonaľovanie záchranárov jedla v Potravinovej banke Slovenska

Vďaka podpore z Nadácie Tesco, zorganizovala Potravinová banka Slovenska tri jednodňové semináre pre dobrovoľníkov/ dobrovoľníčky, spolupracovníkov/ spolupracovníčky našich partnerských organizácií. Semináre sa uskutočnili v Lipanoch, Kláštore pod Znievom a vo Veľkom Záluží. Spolu sa ich zúčastnilo 78 účastníkov. Všetci ocenili takúto možnosť výmeny skúseností a získavania informácií a aj do budúcna by boli veľmi radi, keby mali možnosť stretávať sa osobne. My sme vďační za všetkých dobrovoľníkov a spolupracovníkov a z našej strany urobíme všetko preto, aby sme im vedeli zabezpečiť podporu v boji proti plytvaniu s potravinami. ĎAKUJEME!

Krátke zhrnutie seminára si môžete pozrieť na videu: https://youtu.be/wEj8HEIUaJY

Projekt „Zdokonaľovanie záchranárov jedla v Potravinovej banke Slovenska“, bol podporený v rámci druhého ročníka grantového programu Nadácie Tesco – Záchranári jedla. ĎAKUJEME!