Dotácie, dary a príspevky pre Potravinovú banku Slovenska

Mesto Prešov

Mesto Prešov podporilo činnosť Potravinovej banky Slovenska v roku 2022 dotáciou vo výške 386 Eur, na realizáciu aktivít v rámci projektu "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc" v termíne od 01.04.2022 do 31.12.2022.